Opdracht 6: Eindopdracht: Casus Shell.

Ik zal in deze casus veel artikelen verwerken om dergelijke zaken te verhelderen, maar ook om op te helderen in de casus. Het is immers een zaak uit 1995. Verder bevat mijn opdracht ook het dossier met de hele geschiedenis van de Brent Spar. Zo ook dat hij in 1976 in gebruik is genomen, en heden ten dage in Stavanger wordt hergebruikt.

 Shell logo

 

1. De definitie van imago en identiteit wil ik graag even weergeven:Imago: Het beeld van een organisatie bij haar publieksgroepen.
Identiteit: Het feitelijke beeld, de persoonlijkheid van de organisatie. Met andere woorden: Is wat zij/hij uitstraalt.


(bron: Communicatie handboek Michels blz 61)

Shell logo

Bij Shell kun je zien dat factoren uit het verleden eigenlijk nog een rol spelen in de identiteit van nu. Zij wilden destijds de Brent Spar laten zinken in de Noordzee, waardoor de Nederlanders en Duitsers de kreet: de Noordzee is geen vuilnisvat nog in hun geheugen gegrift hebben staan. Shell zal eerst, meerdere zaken moeten ondernemen om van dit imago af te komen, om hun identiteit waar te kunnen maken.

Shell logo


De Brent Spar is een laadstation voor olietankers, eigendom van Shell UK en Esso UK. Het platform wordt al vier jaar niet meer gebruikt. Omdat de kosten voor afzinken f. 30 à f. 40 miljoen bedragen terwijl voor slopen een bedrag van f. 120 à 140 miljoen geldt, besluit de directie tot het afzinken van de Brent Spar in de Atlantische Oceaan. Actievoerders van Greenpeace bezetten daarop uit protest de Brent Spar.
http://www.energie.nl/

Shell logo


2. Wat er fout gegaan zal zijn in de persvoorlichting omtrent de Brent Spar zal toch zijn, dat het beide om grote bekende organisaties gaat, in deze casus is duidelijk te zien, dat op het moment van publicatie Greenpeace een betere persregie had. Immers ging het om twee grote organisaties en had greenpeace de nieuwswaarden voor van de ABABA Formule, zij voldeden in principe aan alle factoren:


* Actualiteit: het vond op dat moment plaats, dus was op dat moment absoluut interessant.


* Belang: er stond absoluut iets op het spel, er zou een olieplatform gedumpt worden in de noordzee, met alle milieugevolgen van dien.


* Afwijking: in deze casus kon de grote organisatie van Shell gezicht verliezen, dit zijn immers geen alle tijdse gebeurtenissen.


* Belangstelling: het was tot op zekere hoogte een emotioneel 'iets' binnen het nieuws toen die  tijd, wie zou het gaan winnen? bleef de vraag. Iedereen zou het toch wel blijven volgen.


* Autoriteit: het hart tegen hart gaan van twee grote organisaties, is altijd een boeiend verhaal.


(Bron: 11.1 Communicatie Handboek Michels blz 254)

Shell logo


Shell had op dit moment sneller in moeten grijpen, een duidelijke persregie was hier van belang geweest, wat ik kan lezen uit de verschillende nieuwsberichten, is Shell erg afwachtend geweest qua persvoorlichting. 


Shell logo


Hoewel nog steeds gesteund door de Britse overheid, besluit Shell onder interne en externe druk op 20 juni af te zien van dumping. Het platform zal, in afwachting van de sloop, naar een Noors fjord worden gesleept.
(bron: www.energie.nl)

We zijn culturele blinden in een risicomaatschappij, uitgeleverd aan de wetenschappelijke experts, zegt de Duitse socioloog Ulrich Beck.
De kwestie Brent Spar heeft echter laten zien dat het anders kan:
"'s Ochtends niet tanken bij Shell, 's avonds op de televisie kijken hoe de politiek daar op reageert. En dat op wereldschaal."
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/1997/maart/beck.htm


Shell logo


Wat hadden zij beter kunnen doen:


* Duidelijke persdraaiboek vastleggen, waarin vermeld staat via wie en hoe er gecommuniceerd wordt, het is hierbij van belang dat alle communicatieve handelingen via een en dezelfde afdeling lopen. 
* Vasthouden aan vastgestelde vragen lijsten die van te voren toegespeeld kunnen worden.
* Een duidelijke medialijst aanleggen, en ook regelmatig contacten onderhouden met de pers.
* Het onderhouden van een actief persbeleid, mogelijke acties hierbij zouden kunnen zijn:
        - het verzenden van persberichten;
        - het verzorgen van persconferenties;
        - het aanbieden van een intervieuw;
        - het organiseren van een formele persontmoeting.


Dit actieve persbeleid zou in alle genoemde vormen voordelen voor Shell gehad hebben, zij zouden namelijk:
        - doordat zij niet zouden zijn overvallen, hun verhaal goed              voorbereid hebben gehad.
        - zij waren zelf met negatief nieuws gekomen, dan was hun            geloofwaardigheid niet aangetast geweest.
        - wanneer zij zelf met een persbericht waren gekomen,                 hadden zij zelf de feiten op een rijtje kunnen zetten.


Shell logo


De perscontacten in de vorm van persconferentie en perscommunique waren hier de beste opties geweest omdat er hierbij sprake is van direct contact met de pers.


(Bron: Communicatie Handboek Michels H 11.)


Shell logoDe dove schelp van Shell

Brent Spar en Nigeria, Shell was dit jaar betrokken bij twee milieuconflicten die de gemoederen danig in beroering hebben gebracht. Hoe komt het toch dat Shell zich met het milieu steeds in de vingers snijdt?

René Didde
freelance journalist
Bron: www.energie.nlShell logo


3. Stap 1: Actoren in kaart brengen en hun belangen/posities bepalen:


* zowel Shell Nederland als Shell Engeland;
- wilden op een effectieve manier van de Brent Spar af.


*  de overheid
- zij moeten immers ook mede toestemmen in het plan.

* de inwoners van de samenwerkende landen, die door middel van het nieuws betrokken zijn bij deze casus.

* Greenpeace (annex milieubewegingen)
- zij zijn ernstig tegen het laten zinken van het platform.


Shell logoPernis bij avond  Raffinaderij  Het hele Brent Spar dossier, inclusief data.
http://www.shell.com/home/Framework?siteId=uk-en&FC2=/uk-en/html/iwgen/about_shell/brentspardossier/brentsparstory/zzz_lhn.html&FC3=/uk-en/html/iwgen/about_shell/brentspardossier/brentsparstory/thestory_09101000.html


Shell logo


Stap 2: Strategische allianties onderzoeken.
Shell had kunnen gaan samenwerken met diverse milieuorganisaties om op de juiste wijze een oplossing te vinden voor het weghalen van de Brent Spar. Op deze manier was er ook geen smet geweest op hun identiteit. Deze hadden dan niet zo ver uit elkaar gelegen.bannerdolfijnNL150

Shell logo


4.

Een grote organisatie als Shell moet in bezit zijn van een helder crisisplan, zodat de juiste lijnen bekend zijn van mensen die moeten handelen.

Direct een persconferentie of perscommunique organiseren, om in direct contact te kunnen staan met de pers, en je eigen feiten op tafel te kunnen leggen voor dat een journalist zijn eigen verhaal schrijft, met eigen intrepetaties.

Crisiscommunicatie via internet, internet is immers zo'n spil geworden in de samenleving dat de meeste mensen, op het moment zij extra toelichting willen op een onderwerp, naar dit medium grijpen.

Pers op de hoogte houden naast de persconferenties, ook met persberichten, om de pers optimaal op de hoogte te houden van het geen wat gaande is, op deze wijze kan men namelijk de pers van de meest kleine dingen op de hoogte houden.

Heldere persregie, met één woordvoerder. Wanneer er één centraal punt is waar de communicatie vandaan komt, kan het nooit voorkomen dat er twee verhalen verschillende geintrepeteerd worden.
(bron: Communicatie Handboek Michels 8.4 en H11)
Shell logo


Evaluerende artikelen.

What did Shell learn?

EF: That in the 'show me' world, we must be more open and transparent. In controversial matters, good science and regulatory compliance aren't enough. We must interest and inform people even if they initially seem to show little interest, and we must explain complex issues, but simply. It's a mistake to underestimate objections on principle, or the commitment of those who make them. Public perceptions may be driven by feelings not facts, and instinctive feelings matter. We must keep devising new ways of sensing external perceptions, and take account of them in business plans. Ironically, being totally open can make it more difficult to raise interest, so that we can listen to the views of others! When you close the door and people can't see what you are doing, then suspicions and interest are aroused. We must build on our Spar experience so that neither we nor interest groups waste money and energy in conflict. We also need to share and understand differing national perspectives. And independent third parties, such as DNV, and The Environment Council who facilitated our Dialogue, can help to build public trust.

 

FM: Sustained, high-profile, proactive communications are resource and time intensive, and need both top management commitment and good chemistry between business managers and the communicators. But I think Shell learned that communicating like this can help to seize and maintain the initiative, and pay measurable dividends. Creating a topical debate isn't necessarily 'dangerous'; it can in fact reduce controversy by helping potentially contentious matters to become familiar.

 

And what did you learn about dialogue?

EF: Dialogue isn't magic. It doesn't remove our real responsibility to make our own decisions, and it can't replace legal compliance. But it is a valuable forum for listening, and when we have to make value judgements, dialogue can help us ensure that our corporate values are aligned with those of our stakeholders. It can show we are responsive, and enable debate amongst many parties about each others' positions, as opposed to one-to-one confrontation. This is a most important point; in our dialogue events we put forward the facts, then listened to the participants debate the issues among themselves. Dialogue should start as early as possible in decision-making 'Dialogue-Decide-Deliver' is better and less costly than 'Decide-Announce-Defend'.

 

 Shell logo


24 april 2005 Haven van Mekjarvik buiten Stavanger Noorwegen

De Brent Spar wordt nu gebruikt als de basis voor een nieuwe kade in Noorwegen. In 1998 is het voormalige olieopslagplatform aan land gebracht en recycled. De Brent Spar campagne wordt gezien als één van de meest opzienbarende Greenpeace successen van de jaren 90. Greenpeace riep de offshore industrie op om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor haar afval in plaats van de oceaan als dumpvat te gebruiken. Sindsdien toont bewijs dat het recyclen van de Brent Spar de meest milieuvriendelijke optie was, zo zegt ook Shell.
http://www.greenpeace.nl/photosvideos/photos/brent-spar-recycled


Shell logo


De Brent Spar wordt nu gebruikt als de basis voor een nieuwe kade in Noorwegen. In 1998 is het voormalige olieopslagplatform aan land gebracht en recycled. De Brent Spar campagne wordt gezien als één van de meest opzienbarende Greenpeace successen van de jaren 90. Greenpeace riep de offshore industrie op om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor haar afval in plaats van de oceaan als dumpvat te gebruiken. Sindsdien toont bewijs dat het recyclen van de Brent Spar de meest milieuvriendelijke optie was, zo zegt ook Shell. <<<<< Brent Spar, huidige vorm.
De Brent Spar wordt nu gebruikt als de basis voor een nieuwe kade in Noorwegen. In 1998 is het voormalige olieopslagplatform aan land gebracht en recycled. De Brent Spar campagne wordt gezien als één van de meest opzienbarende Greenpeace successen van de jaren 90. Greenpeace riep de offshore industrie op om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor haar afval in plaats van de oceaan als dumpvat te gebruiken. Sindsdien toont bewijs dat het recyclen van de Brent Spar de meest milieuvriendelijke optie was, zo zegt ook Shell.

Amsterdam, Nederland - Op 30 april 1995 beklommen en bezetten Greenpeace vrijwilligers de Brent Spar. Shell was van plan dit olieopslagplatform in zee te dumpen. Met deze actie onderstreepte Greenpeace de noodzaak dat de offshore olie- en gasindustrie op een milieuverantwoorde manier om zou gaan met overbodig geworden platforms en ander afval, in plaats van de oceanen te gebruiken als afvalvat. Ook andere bedrijven dan Shell waren van plan om een aantal installaties in zee te dumpen. Op 20 juni 1995 besloot Shell af te zien van het dumpen. Na de bezetting van de Brent Spar zijn nooit meer olie- of gasplatforms in de Noordzee gedumpt.

Als het Shell gelukt was om de Brent Spar in zee te dumpen hadden andere oliemaatschappijen en industrieën het signaal gekregen dat dit dé manier voor het dumpen van defecte of oude installaties was. Bovendien zouden bedrijven het idee krijgen dat het prima is om op deze manier van je afval af te komen.

Succes campagne
Om aandacht te vragen voor dit gevaar en om Shell te stoppen met het vervuilen van de oceaan, zijn actievoerders van Greenpeace op 30 april 1995 op het platform klommen en hebben het bezet. Dankzij deze campagne en de druk die er vanuit de maatschappij kwam, heeft Shell uiteindelijk besloten het platform schoon te maken en op land te recyclen in plaats van het in zee te dumpen. Waarschijnlijk het grootste succes van de campagne was dat de milieuministers van Europa besloten dat olie- en gasinstallaties niet in de Noordzee of de Noord Atlantische oceaan mogen worden gedumpt.
http://www.greenpeace.nl/news/10-jaar-brent-spar-succesShell logo

Opdracht 5: Uitvoering van communicatie.

Algemen briefing:Omvang en prestaties.


Kinderstem maakt deel uit van Cordaid. Net als Memis, Mensen in Nood, en Vastenactie. Dankzij deze samenwerking binnen Cordaid, kunnen deze fondsen kostenbesparend werken en profiteren ze van elkaars kennis en ervaring. De fondsen van Cordaid richten zich ieder op een bepaald aspect van ontwikkelingssamenwerking. Memisa zet zich in voor gezondheidszorg. Mensen in Nod verleent noodhulp bij (natuur)rampen. En vastenktie steunt kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten. Meer informatie over Cordaid vindt u op www.cordaid.nl.


(bron: www.kinderstem.nl)


Visie en missie.


Kinderstem wil in de toekomst uitgroeien tot een grote organisatie, die in vele landen hulp kan gaan bieden. Het algehele doel is; de levenssituatie van hulpbehoefende kinderen in derde wereld landen verbeteren.


Organisatiedoelstellingen en strategie.


Hoofddoelgroep:
Moeders in de leeftijd van 30 tot en met 50 jaar.


* Ongeveer 1,9 miljoen mensen.
Kennis: Ons doel is om van deze 1,9 miljoen, minimaal 5% op de hoogte te stellen van het bestaan van kinderstem. Dit komt neer op 95,000 vrouwen.
Houding: Wij willen dat van deze 5% minimaal 3% erover na gaat denken om donateur te worden het zal daarbij gaan om 57,000 moeders.
Gedrag: Daarnaast willen wij dat 0,5% van deze vrouwen donateur wordt. Dit komt neer op 9,500 vrouwen.

  


Wij hanteren echter subdoelgroepen, maar deze zijn in dit geval niet relevant.


De strategie: "Door middel van de juist ingezette communicatiemiddelen in samengang met de communicatiemix, de doelstelling van 95,000 moeders halen. De tone of voice zal vriendelijk en ersntig zijn, de soberheid moet bij deze doelgroep voorop staan."


Propositie hierbij is de belofte aan deze doelgroep is dat het geld op de juiste plek terecht komt, en dat de doelgroep op de hoogte blijft van het doel waar aan gegeven wordt.


Structuur en cultuur.


Binnen Kinderstem is er sprake van vele samenwerkingsverbanden.
Naast de steun en inzet van onze donateurs en vrijwilligers heeft Mensen in Nood ook in 2003 samengewerkt met een aantal bijzondere partners. De Nationale Postcode Loterij helpt tevens ook mensen in Nood. 


Kinderstem wil een aantal zaken boven aan stellen:
* Directe benadering;
* Oprechtheid;
* Soberheid;
* Modern;
* Doelmatige benadering;

Het leven in een sloppenwijk mijn klas mijn huis mijn snoep


Wij spreken van een Monolitische bedrijfscultuur, het is één bedrijf, met één beeldmerk.


Huidig gewenst imago en identiteit.


Wat bij Kinderstem voorop staat heb ik voorgaand in weze ook al genoemd, (zie de bullets) De grote headline uit deze opsomming is toch wel dat de soberheid en doelmatigheid van deze stichting eruit springt. De bedoeling is dat de identiteit in grote lijnen behouden blijft, maar dat de insteek jong en fris is. De kernwaarden moeten behouden blijven.
  
 
Kernwaarden:


* Oprecht;
* Sober;
* Doelmatig.


Persoonlijkheid: "wat een organisatie karakteriseerd."
Deze stichting heeft geen winstoogmerk, en wil doormiddel van de duidelijke kernwaarden, meer donateurs werven om nog meer kinderen te helpen.


Symboliek: "het beeld van een organisatie."
Kinderstem komt jong over, met name vanwege toch het opvallend kleur gebruik. Één van de kernwaarden is dus ook 'modern'.


Gedrag: "dagelijks handelen van een organisatie."
Kinderstem is voortdurend samen met het boegbeeld Isa Hoes bezig, zichzelf te vergroten en donateurs te verwerven om meerdere kinderen te kunnen helpen. De kinderen staan ten alle tijden voorop.


Communicatie: "dat gene om de persoonlijkheid optimaal te ventileren."
Kinderstem doet dat momenteel in de vorm van: 
* Straatwerving;
* Direct mail huidige donateurs;
* Door to door werving;
* 2x per jaar een nieuwsbrief.


Wij willen hier aan toevoegen:
* Flyeren bij punten waar onze hoofd doelgroep zich ophoudt;
* Posters in Brabant (bill boards A2, A59, A58 en provinciale wegen)
* Benefiet evenement in Efteling, reductie wordt geboden.


SWOT analyse.


@ Strenghts.
          * Gericht op de kinderen;
          * Duidelijke heldere huisstijl;
          * Dochterbedrijf van Mensen in Nood;
          * Ondersteuning welbekende Postcode Loterij. 
@ Weaknesses.
          * Bedrijf zelf geen bekende naam;
          * Huisstijl misschien iets te simpel.
@ Opportunities.
          * Jong en verfrissend opgezet;
          * Moderne inslag.
@ Threats.
          * Men bespaart steeds meer geld;
          * Andere rampen (tsunami) trekken aandacht doelgroep                 weg.


Communicatiebriefing.


Concrete omschrijving communicatieprobleem.


Wat wij graag willen is dat de doelgroep optimaler benaderd wordt door middel van ons evenement, hier moeten flyers voor ontworpen worden die voldoen aan de kernwaarden. Momenteel vinden wij onze communicatie te minimaal.


Communicatiedoelgroepen.


Doormiddel van de flyers de gestelde doelgroep, ook zullen de subdoelgroepen benaderd worden door de billboards langs de weg.


Communicatiedoel.


Wij willen dat de gestelde doelgroep van onze naam en ons evenment af weet, ook willen wij dat de subdoelgroepen goed op de hoogte zijn van ons evenement in de Efteling.


Propositie.


Hoofddoelgroep: De belofte dat het geld op de juiste plek terecht komt, en dat de doelgroep op de hoogte gehouden blijft worden, van het doel waaraan gegeven wordt.


Subdoelgroep: De jeugd kan een steentje bijdragen aan dit goede doel, zij kunnen kennis maken met het leven in een ontwikkelingsland en doormiddel van een bezoek aan het evenment hun eigen steentje bijdragen.


Randvoorwaarden.


Een eventuele afspaak over het gestelde budget zou gepast zijn, zie het als bijdrage in het goede doel. Gaarne binnen 3 weken een opzet laten zien, deadline over twee maanden. Graag met een klein team, zodat alles strak en bondig geleverd kan worden. Kernwaarden moet aan vastgehouden worden.


Planning.


Over 3 weken een opzet in grote lijnen, oplevering over twee maanden.


Rapportage.


Er wordt gerapporteerd aan Marieke Spoelstra algeheel projectleider. Gaarne schriftelijk en mondelinge rapportage, en er wordt bij ons intake gesprek een eindverantwoordelijke aangesteld, die naar ons goed vinden is.


Opdracht: Onderzoek reclamebureaus.


* Stap 1; Bepalen doel van de selectie;
* Stap 2; Opstellen van criteria;
* Stap 3; Maken van een shortlist;
* Stap 4; Opstellen van een checklist voor gesprekken.


* Stap 1; De keuze zal moeten vallen op een reclamebureau die zich wil schikken qua budget, verder moet voorop staan dat deze is gespecialiseerd in de communicatie middelen die wij willen hanteren.


* Stap 2; Moet specialisatie hebben in drukwerk en buitenreclame, enig advies met betrekking tot de opbouw van een benefietconcert is een pré.


* Stap 3;


ABC-communications Eindhoven.


Gespecialiseerd in:
* televisie en radio campagnes;
* internet websites;
* promotieartikelen;
* printmedia;
* drukwerk;
* buitenreclame;
* evenementenorganisatie.


Referenties: Marc 'o Polo, Oil & Vinegar, Pathé Cinema.


(www.abc-communications.nl)


Boomcommunicatie Gilze.


* Benefieten;
* Concerten;
* Gala's.


Noemt geen referenties. 


(bron: www.boomcommunicatie.nl)


Verhoevenreclame Sint Oedenrode.


* drukwerk;
* advertentie;
* verpakkingen;
* brochures;
* websites;


Referenties: D&G Europe, ZaZa fashion, Five Pocket.


(bron: www.verhoevenreclame.nl)


Stap 4; In de selectie willen wij niet uitgaan van de zogehete checklist, wij leggen de totale briefing voor, en deze mogen zij ter plaatse op hun creatieve manier toelichten.


Onze voorkeur gaat tot op heden uit voor ABC, zij hebben op het eerste gezicht de meeste ervaring op ons gebied.
Opdracht 4: Analyse communicatie middelen (3)

Vervolg:

      

Conclusie:

De site van Chanel, voldoet aan alle eisen van een goede informatieve website, zoals in het communicatie handboek van Michels wordt gesteld.

       

     

Opdracht 4: Analyse communicatie middelen (2)

Vervolg:* Er is op de site van Chanel sprake van diverse interactie blokken, alleen in de vorm van product demonstratie of fashion shows.« Ten nails, ten little scenes to create » Heidi Morawetz and Dominique Moncourtois, the CHANEL creators, summed it up perfectly. A woman's hands can set the scene for a thousand different effects of colour, light and materials. Nail varnish is decoration, grooming and protection for the nails. With this elegant finishing touch, a woman brings a touch of colour to her every gesture, and reveals her mood of the moment.* de site bestaat uit korte alinea's en kernachtige zinnen.* op de site wordt veel gebruik gemaakt van koppen en subkoppen, ter verduidelijking, en je kunt met één druk op de knop naar de pagina die je wilt bekijken.* de gebruikte zinnen zijn kort en kernachtig.* er wordt veel gebruik gemaakt van opsommingen, er worden niet meer bullets gebruikt als 7.* de site bied in ieder veld een hyperlink waardoor je weer terug kunt naar de introsite, en een nieuwe bullet kunt kiezen.* de pagina is groots en helder opgezet, gebruik van zwart wit als basis en kleurige heldere foto's* de grafische afbeeldingen vertragen echter niet, ik vermoed dat dit komt doordat de site is opgesplitst in sub sites.* de site is ten alle tijde informatief, door het gebruik van kernzinnen.

voorbeeld:CHANEL reinvents the spirit of gloss with CRISTALLE GLOSS for "provocative shine". Like sparkling crystal, lips shimmer with natural, sensational shine.

CHANEL reinvents the spirit of gloss with CRISTALLE GLOSS for "provocative shine". Like sparkling crystal, lips shimmer with natural, sensational shine.

* de site is actueel dit is te zien aan de datum op de site.(bron: http://www.chanel.nl/ en Communicatie handboek Michels pagina 286-287)De navigatie en structuur is zodanig op gezet dat terug gaan naar een voorgaande pagina met één druk op de knop mogelijk is, ook blijven ten alle tijden, de bullets met betrekking tot de gekozen product groep in beeld.Zoals eerder al genoemd is er in de intro gebruik gemaakt van verwijzingen naar de diverse product groepen. En door hier een link aan te klikken kom je op de pagina van de product groep, hier kan weer doorgelinkt worden naar het gezochte product.Op de site van chanel is er sprake van een grote mate van interactiviteit, echter is het zo dat deze ten alle tijde te scippen is. Je hoeft er niet naar te kijken.Ook is er continue duidelijkheid bij wat er gedaan moet worden, om bij het juiste terecht te komen.De site is ten alle tijde te bekijken, zowel met een razendsnelle computer als met een oude Imac g3 (heb het getest, deze draaien dus ook niet onder het zelfde netwerk)Opdracht 4: Analyse communicatiemiddelen (1)

Algemeen:http://www.chanel.com/

Ik heb gekozen voor een informatieve cosmetica website van het exclusieve merk Chanel. Dit omdat dit merk, één van mijn grootste favoriten is.Deze site is direct gericht op de doelgroep omdat wanneer je geen interesse hebt in dit merk, je zeker niet zult inloggen op dit internet adres, conclusie je gaat er dus echt naar toe als je iets wilt weten, de bezoekers zijn dan al potentiële kopers of te wel een directe doelgroep.Homepagehttp://www.chanel.com/fb/um.php?la=en-gb&lo=gb&re=chanelcom&ws-action=http://um.chanel.com/landing.php?chsetdefgnav%3d8%26prec%3dn%26landing%3dp%26la%3den-gb%26lo%3dgb%26re%3dchanelcom~~~G!0B1B6ED681A2!5kW0r37g%252brwd%252bKllvg%3d%3d~general~~~@http://syndicator.chanel.com.edgesuite.net/chanel/chanel-umEr is hier geen sprake van 'waste' je komt immers op deze site terecht wanneer je echt iets over de producten lijn van Chanel wilt weten.Het bereik is hierdoor minimaal, je zult een subdoelgroep op deze wijze nooit bereiken. Hiervoor zijn andere communicatiemiddelen meer raadzaam.Waste: De personen die bereikt worden door de inzet van de verschillende communicatiemiddelen, maar die buiten de doelgroep vallen.

(bron: Communicatiehandboek Michels pagina 252)De confrontatiesituatie: De ontvanger kiest er zelf voor om deze site te bezoeken of juist niet. Er is hier geen sprake van dwingen.Er is hier sprake van internal pacing, dit houdt in dat de doelgroep zelf kan bepalen of hij of zij, de site zal gaan bezoeken of juist niet.* Internal pacing: de ontvanger van het medium kan de boodschap in een door haar of hem zelf bepaalde volgorde en tempo ontvangen. Bijvoorbeeld internet.* External pacing: de ontvanger van de boodschap heeft geen invloed op het tempo en de volgorde waarin zij of hij de boodschap wil ontvangen. BIjvoorbeeld bij een bioscoop reclame.

(bron: Communicatiehandboek Michels pagina 250) Er is sprake van een grote binding, de doelgroep is immers al geïnteresseerd in het merk/product, waardoor zij meer informatie zullen vereffenen via de website, het is dus te beschouwen als laag drempelig en een grote binding.Het medium is in principe altijd beschikbaar, het kan voorkomen dat er gewerkt word aan subparagraven van de internetsite, maar dit is dan van zeer korte duur.De tekst op de pagina van Chanel, is inderdaad aangepast aan de zappende lezer, dit omdat:*De site is up to date;

*Door de subparagraven, en de verwijzingen naar de product ranche ben je direct op de aangewezen plaats van het product wat je zoekt, of waar je meer informatie over zou willen hebben;

*De alinea's bestaan niet uit meer dan vijf zinnen;

*Tussenkoppen;

*Pakkende beginzinnen die nieuwsgierig maken;

*Gebruik van een grote hoeveelheid bullets.

(bron: Communicatie handboek Michels pagina 285 en http://www.chanel.com/fb/um.php?la=en-gb&lo=gb&re=chanelcom&ws-action=http://um.chanel.com/landing.php?chsetdefgnav%3d7%26landing%3dm%26la%3den-gb%26lo%3dgb%26re%3dchanelcom~~~G!05E42EDDEDFB!5kW0r37g%252brwd%252bKllvg%3d%3d~general~~~@http://syndicator.chanel.com.edgesuite.net/chanel/chanel-um)* Er is op de site van Chanel, geen sprake van de mogelijkheid tot gebruik als startpagina.* Wel is er sprake op de site van Chanel van een indexpagina, op de zogehete intropagina, kun je doorlinken naar de diverse product ranches die Chanel biedt, en daar worden ook kernachtige zinnen bij vermeld. Op de intropagina is ook in één oog opslag te zien wat nieuw is en wat niet.*Op de site van Chanel is sprake van inhoudelijke pagina's, na dat er gekozen is voor de gezochtte productranche, kan er op de hierop volgende intropagin gekozen worden voor het gewenste artikel. Ook is er op deze pagina een hyperlink te vinden, om weer terug te gaan naar de eerste intropagina.       Klik op de plaatjes om de invulpagina te kunnen bekijken.


* Op de site van chanel is er geen sprake van een invulpagina, dit zal zijn omdat het een uiterst exclusief product/merk is, wat in daarvoor aangewezen stores te vinden is. Wel is er een zogehete world store locator, Chanel is in zeer veel landen wereldwijd te vinden, je klikt het gewenste land aan en je maakt een keuze uit de plaats. Doordat het een exlusief merk is, komen er meestal maar twee stores per land.

Opdracht 3: Community Relations/ Evenementenorganisatie.

  • Community relations is te omschrijven als een communicatieactiviteit die steeds meer ingang vind. Deze communicatie is gericht op de directe omgeving van de organisatie.
    (Bron: Michels 8.4)

Publieksgroep
Een groep mensen die voor een organisatie beleidsrelevant is omdat de organisatie van het denken, handelen en oordeel van deze groep afhankelijk is.
(Bron: http://members.lycos.nl/wwwwilbert/Business/Marketing/P.htm)


Doelgroep
De doelgroepen zijn onder andere de gemeente, omwonenden, lokaal onderwijs, plaatselijke verenigingen en instellingen.
(Bron: Michels 8.4)

Doelgroep richt zich meer op de instellingen en de publieksgroepen op de mensen in de directe omgeving.


<<<<< "Monument bij Amsterdam."

Bij de open monumenten dag, zou men zich kunnen richten op de volgende doelgroepen:

* Kinderen van de basisscholen in Zwolle.
Kennis: De kinderen weten op jonge leeftijd er iets vanaf, waardoor respect word gecreëerd.
Houding: Kinderen zullen er open tegenover staan, de gemiddelde attitude van een kind van deze leeftijdscategorie is nieuwsgierig.
Gedrag: We hopen dat kinderen straks op latere leeftijd het respect op blijven brengen voor monumentale panden en deze niet zullen vandaliseren.

*
Kinderen 12 tot 18 jaar uit Zwolle.
Kennis: De kinderen zullen er al eens mee in aanraking zijn geweest, maar deze kennis is verwaterd, het is zaak dat het respect terug komt, dit is een doelgroep die met betrekking tot vandalisme tot monumenten uit eventuele verveling zeer groot is.
Houding: Het respect zal terugkomen en zij zullen hun leeftijdsgenootjes terecht stellen op het moment zij de monumenten willen vandaliseren.
Gedrag: Zij zullen het respect in de toekomst behouden, en de vergaarde kennis overbrengen op jongere broertjes en zusjes.

*Hangjongeren.
Kennis: door de weinig aanwezige kennis een risico groep.
Houding: zullen het als nutteloos zien, vaak een inactieve houding.
Gedrag: zullen hopelijk nadenken voor zij de hand slaan aan één van de monumenten met graffiti en dergelijke.

*Jonge ouders.
Kennis: misschien op de hoogte maar kennen het verhaal achter een monument niet.
Houding: geïnteresseerd, wij doelen op overbrengen van de interesse op hun jonge kinderen.
Gedrag: zij zullen hun kinderen attenderen op een rijke geschiedenis.

*Ouderen.
Kennis: weten veel van het betreffende monument.
Houding: geïnteresseerd,
Gedrag: zullen hun klein kinderen meenemen naar de open monumentendag om hen te laten proeven aan hun tijd.

Ik vind de belangrijkste doelgroep de basisschooljeugd, zij zijn nog te lijmen om respect op te brengen voor monumenten.

Communicatiedoelstellingen worden deels afgeleid uit ondernemingsdoelstellingen en marketingdoelstellingen. Een communicatiedoelstelling kan worden geformuleerd als zijnde: "Doelgroep X moet binnen periode Y iets weten, vinden of doen.
(Bron: Michels 6.4)

Het verschil tussen een strategie op organisatieniveau en een strategie op communicatieplanniveau is:

Niveaus van strategieformulering
Grote ondernemingen bestaan vaak uit meerdere business units (werkmaat­schap­pij). Dit wordt dan een concern genoemd. Binnen zo'n concern zijn er tenminste twee niveaus van strategie: iedere business unit heeft een strategie en het concern als geheel heeft een strategie. Daarom spreken we ook van een business en een concernstrategie.
Tussen de business en concernstrategie bestaat een fundamen­teel verschil. Het hoofdkan­toor van een concern kan haar business units ondersteunende diensten leveren, maar heeft geen eigen primair proces.

In een zeer grote onderneming kan men nog een derde niveau onderscheiden: dat van de divisie. Iedere divisie bestaat weer uit meerdere business units. Voor de strategie van een divisie geldt het volgende: als de divisie uit meerdere business units bestaat, dan is er net als bij het hoofdkantoor ook op het divisieniveau geen eigen primair proces.

Het proces van strategische planning
Het proces van strategische planning is onder te verdelen in vijf stappen:
formuleren van de doelstellingen van de onderneming
analyse van de omgeving
analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming
formuleren van de strategie
implementatie van de strategie
(Bron: http://www.companyconsulting.nl/00000195ab0db701c/00000195ab0dbb822/index.html)

De communicatiestrategie geeft de weg aan hoe de organisatie de communicatiedoelstellingen wil behalen. De term strategie komt hierin dan ook uit als krijgskunst. Er word bekeken aan de hand van visie, missie, ondernemings-, marketing-, en communicatiedoelen.
(Bron: Michels 6.6)

Open Monumentendag Zwolle

Communicatiemomenten op een open dag:

-Aanvang; uitreiking infopakket en dagplanning. Uitleg hoe en wat.
-Rondleiding; informatie word verstrekt aan de bezoekers, vragen naar eigen mening.
-Gezamelijke lunch; initiatiefnemer kan rondlopen waardoor contact met het publiek automatisch gaat.
-Interactie door middel van een film; na de film kunnen er vragen gesteld worden.
-Eindbespreking met een kop koffie of klein present; een ieder kan feedback op de dag geven.
(Bron: http://home.hetnet.nl/~harry.vrielink/comd.htm)

Mini communicatieplan;

Doelgroepen:

PRIMAIRE DOELGROEP:

*Kinderen van basischolen in Zwolle.
Kennis: de kinderen weten er op vrij jonge leeftijd iets vanaf, waardoor respect word gecreëerd.
Houding: Kinderen zullen er open tegenover staan, de gemiddelde attitude van een kind van deze leeftijdscategorie is nieuwsgierig.
Gedrag: We hopen dat kinderen straks op latere leeftijd respect blijven opbrengen voor monumentale panden, ze zullen helpen behouden en niet zullen vandaliseren.

Secuncaire doelgroepen:

*Kinderen 12 tot 18 jaar uit Zwolle
*Hangjongeren
*Ouderen
(Bron: + kennis, houding, gedrag niveau zie eerder in dit blog.)

De primaire doelgroepstrategie:

Kinderen overtuigen van de geschiedenis van hun stad, en laten zien wat het belang ook in de toekomst is van deze monumenten. Respect verkrijgen bij de kinderen.

De primaire doelgroepmiddelen:

De hoofden van basisscholen benaderen, voorzien van les materiaal zodat er vooruit geborduurd kan worden op wat er komen gaat. Eventueel via school ook de ouders benaderen.

Scholen zullen op deze wijze deze dagjes uit gaan organiseren. Er word dan dus een grote groep benaderd.

De Secundaire doelgroepstrategie (1)

Kinderen 12 tot 18 jaar uit Zwolle.

Op een subtiele wijze deze doelgroep respect op laten brengen voor monumenten, en ervoor zorgen dat zij ervan overtuigd zijn dat vandaliseren echt een zonde is.

De secundaire doelgroepmiddelen (1):

De middelbare scholen en MBO's hierover informeren, eventueel flyeren.

Flyeren is een jeugdige stijl van informatie, het geeft de leerling het idee dat hij zelf een keuze mag maken, waardoor het gewenste effect hoogst waarschijnlijk bereikt zal worden dat zij zelf initiatief gaan nemen, en met vrienden/vriendinnen dit gaan ondernemen.

De secundaire doelgroepstrategie (2):

Hangjongeren.

Laten inzien dat op straat hangen en vandalisme geen optie zijn, laat zien wat hun stad te bieden heeft en ze daar voor warm laten lopen.

De secundaire doelgroepmiddelen (2):

Hangjongeren.

Jongeren de straat op sturen en deze groepen op een "straatse" wijze benaderen, en ze doormiddel van informatie naar de monumenten laten komen. Het zou in "propper" stijl kunnen.

Dit is een moeilijke groep om te benaderen, wanneer zij in hun eigen taal worden aangesproken en op een stoere wijze gelokt zal misschien 3% van deze doelgroep hierop in gaan.

De secudaire doelgroepstrategie (3):

Ouderen.

Ouderen informeren en het als dagje uit laten overkomen, zodat de primaire doelgroep het meest optimaal benaderd word.

De secundaire doelgroepmiddelen (3):

Direct mail op basis van leeftijdssegmentatie, en het laten overkomen hierin als leuk dagje uit met klein kinderen. "Cultureel dagje uit."

Ouderen leven meestal nog in trance van vroeger, zij willen dit graag over brengen op hun kleinkinderen, de wijze "hoe het vroeger was..." Direct mail is de meest directe manier van benaderen, spreken van ouderen vanaf 55 jaar.

Follow-up activiteiten:

Mensen kunnen antwoordkaarten invullen, waarin zij accoord kunnen geven om op de hoogte gehouden te worden van diverse zaken rondom "monumenten". Op deze wijze heb je in één klap de adres gegevens van de mensen en eventueel email. Dit is een optimale wijze om men op de hoogte te houden van diverse activiteiten, en mensen warm te laten draaien voor hun stad en eventuele andere monumenten. Ook kun je op deze wijze toekomstig donateurs gaan verwerven, mocht dit nodig zijn.
(Bron: Michels H6)

 

 

Opdracht 2: Perscommunicatie

Vergelijking ABABA-formule en Galtung & Ruge.

Bij Galtung & Ruge word gebruik gemaakt van een groter aantal nieuwswaarden die tevens opgedeeld kunnen worden in 3 subfactoren:

* Genre gebonden factoren

* Psychologische factoren ook wel organisatiorische genoemd.

* Socio culturele factoren

Beiden zijn gericht op sensatie en harde informatie die de lezer direct moet boeien, echter volgens de nieuwswaarde van Galtung & Ruge zijn de sensationele nieuwswaarde nog iets sterker. Zij hanteren dat de waarde negativiteit boven de actualiteit en de positiviteit gaat. Galtung & Ruge nieuwswaarden worden gebruikt in makkelijk te lezen kranten die gericht zijn op sensatie. Laag drempelig staat hoog in het vaandel. Bij beiden word er echter wel gekeken naar de zogehete elite personen, hoe belangrijker de persoon hoe sneller hij de voorpagina en überhaupt de krant zal halen.Gebruik in deze analyse de waarden van Galtung & Ruge, hun werk word immers beschouwd als meest waardevolle bron.

(bron: http://www.ethesis.net/oost_timor/oost_timor_deel_3_hfdst_2_stuk_1  Uitdraai van Google "de relatie tussen nieuws, consumentenvertrouwen en consumentengedrag.")

Artikelen vergelijking in samengang met Galtung & Ruge.* Algemeen Dagblad. 7 februari 2006"Cartoonrellen bloediger."# Drempelwaarde

# Ondubbelzinnigheid

# Uitzonderlijkheid

# Negativiteit

# ContinuïteitHet is een grote pakkende kop die direct in het oog springt als je de krant ziet, de kop is snsationeel geformuleerd zonder dubbelzinnigheid je weet gelijk waar het in deze om draait. Er is sprake van enige uitzondering vanwege het feit deze strijd steeds heftiger word, het gaat hier immers om islamitische cartoons. Het is te plaatsen in het kader negativiteit vanwege vele aspecten met name de terrorisme dreiging die hier toch ook weer een rol in speelt. Deze artikelen zullen blijven terugkomen deze strijd is immers nog lang niet gestreden."Deze soldaten gaan als eerste naar Urzugan."# Ondubbelzinnigheid

# Continuïteit

# Compositie

# PersonificatieHet word meer inleidend geformuleerd, er staan foto's van de betreffende soldaten op de persoon af, deze gaan Nederland vertegenwoordigen in Afghanistan, op de voorpagina staat een foto naam en leeftijd, en een korte quote. Je word nieuwsgierig hierdoor maar het hele verhaal heeft zijn compositie elders."Taïda Pasic: Laat Verdonk echte criminelen gaan oppakken."# Frequentie

# Drempelwaarde

# Betekenis

# Continuïteit

# Compositie

# Personificatie

# NegativiteitHet is al herhaaldelijk voorgekomen dat de persoon Rita Verdonk negatief in de publiciteit is gekomen, dit is nu dus wederom het geval met het uitzetten van de VWO scholiere, doordat zij de negativiteit al over zich heeft, ziet een lezer liever het slechte in haar, in deze is zij dus de kwade omdat zij een jong meisje terug wil sturen naar Kosovo. Het is enkel een kop met een Quote en een foto, die doorverwijst naar de opvolgende pagina's.* Telegraaf 7 februari 2006"Francaise krijgt tweede leven met nieuw gezicht."# Drempelwaarde

# Betekenis

# UitzonderlijkheidHet is een sensationele gebeurtenis, er is met deze operatie een nieuwe wetenschappelijke dimentie geboren. Het staat daarom ook vermeld met foto, tekst en met een wetenschappelijke tekening."Patty Brard trouwt weer."# Drempelwaarde

# Elitepersonen

# PersonificatieHet is een vet gedrukte kop met een foto erbij, het is echter een klein artikel maar behaald toch de voorpagina weer, ik denk dat er hier wederom sprake is van sensatie en een lichte spot, dit is echter haar veertiende partner. Plus Patty Brard is natuurlijk wat met name haar liefdesleven betreft een veel besproken vrouw.Patty Brard"Buskapertje op herhaling."# Frequentie

# Drempelwaarde

# Uitzonderlijk

# PersonificatieEen jongetje dat voor de tweede keer een bus gapt en mee gaat rijden is bijzonder sensationeel uiteraar, hij is dan ook nog 15 jaar en doet dit voor de tweede maal. Dit is dus uitzonderlijk.Hulpverlening voor 15-jarige bussendief


ARNHEM - De 15-jarige jongen die maandagavond opnieuw werd betrapt achter het stuur van een gestolen streekbus, krijgt hulpverlening. De politie heeft proces-verbaal wegens diefstal en joyriding tegen hem opgemaakt, maar Justitie in Arnhem moet beslissen wat er met dat verbaal gebeurt, aldus een politiewoordvoerster dinsdag.http://www.telegraaf.nl/binnenland/33095041/Hulpverlening_voor_15-jarige_bussendief.htmlVerder valt het op dat het AD een kleine editie hanteert met een voorpagina met één pakkende titel (kop) en dat er veel doorverwijzingen worden gebruikt, de telegraaf is op de voorpagina wat rommeliger. Meerdere onderwerpen bij elkaar, en veel verschillende koppen.AD.nlSoorten nieuws.Beide kranten zijn gericht op sensatie AD houd zich meer bezig met hard nieuws, duidelijke feiten op de voorpagina met verwijzingen, en de telegraaf bied naast harde sensationele koppen ook een zekere spot, waar zij ook om bekend staat.Het werken op een redactie.(Bron: Vedior Almelo Repha Teerlings.)# Eindredacteur; verantwoordelijk voor het totale eindresultaat, samen met de hoofdredacteur.# Verslaggever; gaat het veld in op zoek naar nieuwsfeiten en publiceert dit bij de redactie.# Fotoredacteur; verantwoordelijk voor de plaatsing van de juiste foto's bij het juiste artikel, het is hierbij belangrijk dat er goed naar de toonzetting van het artikel word gekeken.# Vormgever; draagt zorg voor de juiste plaatsing van artikelen, foto's en rubrieken, en hou hierbij dan ook rekening met de vastgestelde richtlijnen van deze krant.# Bureauredacteur; zorgt dat alle interne zaken op het kantoor rondom de redactie van de krant helder zijn, hij houd contact met de correspondenten en tipgevers komen bij hem terecht.# Hoofdredacteur; geeft leiding aan alle medewerkers die voor de desbetreffende krant werken. De hoofdredacteur is algeheel verantwoordelijk voor de totale krant, en natuurlijk de oplevering hiervan, tevens moet hij overal accoord voor geven.# Correspondent; geeft meestal berichtgeving vanaf een vaste plek.# Uitgever; degene waar de krant is ondergebracht, vaak zijn hier meerdere titels onder gebracht, hier word gezorgd dat het aangeleverde bij de drukker komt en het uiteindelijk bij de vastgestelde verkooppunten terecht komt.# Andere rollen op een redactie zijn uiteraard de secretaresse die de hoofdredacteur voorziet van zijn informatie en zijn afspraken bij houd. Uiteraard is de drukker ook een grote spil in het geheel hij zorgt er immers voor dat alles op tijd op papier staat.Nieuwsbronnen.(bron: eigen intuïtie)# Via correspondenten ter plaatse kun je op ieder moment van de dag de meest recente nieuwfeiten krijgen.# Verslaggever ter plaatse sturen, hij is getipt en door de bureau redacteur naar de desbetreffende plaats gestuurd, hij zal verslag schrijven en dit uitbrengen bij de redactie. Hij zal ook zorgen voor de toonzetting, vaak werkt hij dan ook samen met de fotograaf.# Via vaste rubrieken, vaak wekelijkse tekstkaders die worden gepubliceerd door specialisten op een bepaald gebied, die dus op hun beurt weer hun eigen bronnen hebben.# Particulieren die op een stelling kunnen reageren, zij reageren zelf weer op elkaar waardoor er een discussie ontstaat en de redactie meer onderzoek kan doen naar feiten die in deze discussie naar voren komen.# Als organisatie kun je zelf ook de pers zoeken door middel van een persconferentie, zo kom je op een makkelijke doeltreffende manier van negatieve publiciteit af, of introduceer je op een effective manier je innovatie.Hoor en wederhoor


Een journalist zal ten alle tijde proberen om een verhaal van twee kanten te kunnen belichten voor publicatie.Opdracht 1: Corporate Identity Mix (2)

Vervolg:

Persoonlijkheid

Citroën heeft met het feit zij zich sterk richt op comfort, design en innovatie plaats nummer zeven weten te veroverren op automobielgebied, men verkoopt jaarlijks dankzij deze kernwaarde 25.500 auto's. Verder is typerend voor Citroën dat zij een breed gamma aan modellen neerzetten jaarlijks waardoor deze auto voor vele segmenten van de markt aantrekkelijk is. Dit is met name ook te zien aan de reclame met de hyperactieve verkoper. Citroën is voor alle lagen van de markt, en wij zijn zelf enthousiast over ons product en willen dat de hele markt op een no-nonsens wijze laten weten.
http://www.reclame.nl/?c=tv&p=oz&t=Citroën

<<<<< "Concept cars"

Communicatie

De kernwaarden komen op de juiste wijze terug in de reclame's, iedereen kent immers de reclame van Citroën met de hyperactieve verkoper, men geeft op deze wijze in het kort weer, dat de auto vol design, innovatie en comfort zit. Wanneer er goed gekeken word naar de reclame's worden deze kernwaarden steeds herhaald met de details uiteraard. De verkoper is no-nonsens en zelfs een beetje gek.

Gedrag

Heb niets met betrekking tot dit onderwerp kunnen vinden, het no-nonsens gedrag van Citroën komt voort uit de reclame's met de verkoper, deze reclame is erg leuk waardoor mensen dit onthouden, de verkoop bij de dealer moet dan ook gebasseerd zijn op een no-nonsens houding. Het is algemeen bekent dat Citroën auto's levert op hoog kwaliteitsniveau en vaak met aanzienlijke kortingen en extra's, hierdoor weet de klant de dealer te vinden, en is de zevende plaats in de top tien dus ook te verklaren. Het gedrag van Citroën is gebasseerd op haar kernwaarde en door de maffe reclame, krijgt de klant een goed gevoel. Reclame in 2003 uitgeroepen tot één van de leukste reclame's (Bron: Telefoongesprek Citroën)
http://www.citroen.nl/CWH/nl-NL/Corporate/Dealers/Dealernieuws

De dealer staat ten alle tijde klaar voor de klant, en in 2006 wil men het dealer aanbod op laten lopen boven de 200!!!

Symboliek

De auto's varieëren sterk van elkaar, er zijn hele uitdagende modellen maar ook wat meer behoudender. Het beeldmerk van Citroën straalt een zekere nonchalange uit, het is wederom no-nonsens en iedereen herkent het al van vroeger uit, toen de deux chevaux nog riant het straat beeld sierde, het beeldmerk is door de jaren heen ongewijzigd gebleven waardoor een ieder het merk herkent. Hierdoor zal er met name bij het oudere segment in de markt, oftewel de doelgroep 50 jaar en ouder een zekere factor meespelen van nostalgie, dit merk was vroeger, of, wij hadden er vroeger zo één en die beviel goed, waardoor mensen uit ervaring over zullen gaan op de aankoop van een Citroën.


Verder zijn de dealer punten ook vrij gewoon, geen grote glazen gebouwen, geen hele paleizen, maar klein en knus en vooral laag drempelig.


"Citroën"
"C2 auto uit sportiever segment."


"Picasso, uit het meer degelijk segment."

Huisstijl

Zoals ik eigenlijk bij symboliek ook al vermelde, staat het ongewijzigde beeldmerk van Citroën voor een bepaald segment garant voor nostalgie. Het beeldmerk is rood, dit geeft liefde annex vriendschap aan, ook staat het voor vuur en sportiviteit. Je kunt de Citroën dus zien als een sportieve vriend.
http://www.law.kuleuven.ac.be/chineesrecht/impressies/impressi9.htmSnoek

Wanneer er gebruik word gemaakt van een lettertype, word er gebruik gemaakt van een no-nonsens "arial" lettertype.

Citroën maakt enkel gebruik van beeldmerk, zij hanteren geen slogan, echter houd men enkel vast aan hun kernwaarden.

Visuele identiteit

Citroën maakt gebruik van een endorsed identity, het dealerbedrijf draait op zichzelf onder de importeur en zijn directie, maar het beeldmerk blijft waardoor de associatie wereldwijd optimaal is. Citroën maakt gebruik in haar identiteit van de extra elementen als de hyperactieve verkoper in de reclame's en uiteraard een signering, een dealerbedrijf van Citroën rijd je niet voorbij zonder het beeldmerk opgemerkt te hebben. De uiterlijke verzorging binnen de dealers is verzorgd waardoor mensen een prettig gevoel krijgen bij een bezoek aan de dealer. De verkopers bij de Citroën dealers dragen meestal een badge, en anders zijn ze altijd te herkennen aan hun strakke pak, of keurig overhemd. Iedereen herkent de reclame met de verkoper op de radio, door zijn hyperactieve intonatie in zijn verkoop praatje, maar een ieder is na de spot volledig op de hoogte van de aanbieding bij Citroën.
Opdracht 1: Corporate Identity Mix (1)

Algemeen:


Activiteiten:

Citroën is continue bezig met fabriceren en produceren van automobielen in een breed gamma van modellen, waarbij dus ieder segment van de markt te bereiken is. Men staat bij Citroën garant voor innovatie, design en comfort.  http://www.citroen.nl/CWH/nl-NL/Corporate/Over+Citroen/Het+Bedrijf/

Geschiedenis:

Citroën is een bedrijf met een rijke geschiedenis die stamt al vanaf 1878, waar in Parijs de geniale uitvinder André Citroën word geboren. Na vele technische opleidingen komt hij in 1900 in aanraking met de "Double Chevrons" het symbool van Citroën. Deze kepervertandingen staan symbool voor het technisch kunnen waar Citroën naar streeft.

 In 1919 kondigt Dhr. John Moos zichzelf aan als hoofdvertegenwoordiger voor Citroën in Nederland, echter verkochte hij op jaarbasis 100 automobielen, waarna Citroën in het jaar hierna een importeur aanstelde, dit was in de vorm van Dhr. Martin van der Wal. In 1924 neemt Citroën het heft in eigen hand en vestigt zich in Nederland, in Amsterdam om precies te zijn. Doordat de vraag naar de Citroën door de jaren toeneemt besluit Citroën een nieuwe vestiging te zoeken, welke in 1931 officiëel geopend word en waar Citroën heden ten dage nog haar hoofdkwartier heeft gevestigd.


<<<< "Double Chevrons"

Heden ten dage boert Citroën goed met haar brede modellenpalet, over 2005 bezet Citroën in de top 10 van de best verkochte automobielen de zevende plek met 25.500 nieuw verkochte automobielen wat een marktaandeel van 4,8% met zich mee brengt.

Het succes dat Citroën met zijn huidige modellenpolitiek nastreeft, krijgt vorm in nuchtere cijfers. In 2005 bezet Citroën de zevende plek in de markt met 25.500 verkochte personen- en bedrijfswagens en een marktaandeel van 4,8%.  http://www.citroen.nl/CWH/nl-NL/Corporate/Over+Citroen/Het+Bedrijf/Het+Bedrijf2.htm

Kerncijfers.

Citroën is een grote wereldwijde organisatie die jaarlijks maar liefst 1,5 miljoen nieuw verkochte auto's omzet. In Nederland word er naar gestreeft in 2006 over de 200 dealerpunten te hebben om de consument dichtbij van dienst te kunnen zijn. De omzet word gegenereerd uit de autoverkopen die voortkomen uit hun dealerpoints. Met een marktaandeel van 4,8% en een gemiddelde prijs van een auto van om en nabij de 18.500 euro is er sprake van behoorlijke verdiensten. (bron: telefoongesprek CItroën)
http://www.citroen.nl/CWH/nl-NL/Corporate/Over+Citroen/Wereldwijd/

Organisatiestructuur.

De organisatie is simpel opgezet. Er is een algehele directie gevestigd in Frankrijk, deze sturen de importeurs aan die wereldwijd gevestigd zijn, de importeurs geven de dealerbedrijven orders, de dealerbedrijven worden gerunt door één of meer personen, en zij sturen hun verkoopmedewerkers, monteurs en ander personeel aan. Bij de importeurs kun je ook denken aan de diverse afdeling als marketing, Pr en dergelijke.Jippie!!!

Hey echt te leuk ik ben in de lucht!! zie dit als test.